Etusivu

  Tiede- ja taideyhdistys KAKTUS ry:n tarkoituksena on edistää ja tukea korkeatasoista ja rakentavasti kriittistä tiedettä ja korkeatasoista taidetta Suomessa ja maailmalla. Tieteen kentällä yhdistys toimii etenkin ihmistieteiden alalla, joihin lukeutuu myös tutkimusohjelma "kriittinen avointen historiallisten kontekstien tutkimus- ja muutoksellinen politiikka (KAKTUS)". Taiteen kentällä yhdistys toimii etenkin musiikin, kirjallisuuden, kuvataiteiden, valokuvataiteen, käsityön ja artesanian aloilla. Yhdistys pyrkii myös ylläpitämään ja kehittämään kansalaisten kiinnostusta rakentavasti kriittiseen ja uutta luovaan tieteeseen ja taiteeseen etenkin edellä mainituilla aloilla.

  Tiede- ja taideyhdistys KAKTUS ry on perustettu 21. joulukuuta 2008 ja hyväksytty yhdistysrekisteriin 23. helmikuuta 2009.


 

VTT Minkkinen selittää kirjassaan ”Karjala Suomen ja Venäjän välisissä suhteissa” sen maailmanlaajuisen viitekehyksen, joka luo puitteet keskustelulle annektoidun Karjalan palauttamisesta sekä Suomen ja Venäjän välisistä suhteista. Kirjan jääkaudesta lähtevän tarkastelun avulla osoitetaan, että suomalais-ugrilaiset ja suomensukuiset kansat ovat Suomen ja Karjalan alkuperäiskansoja ja näiden alueiden autenttisia omistajia. Teoksessa selvennetään rajakysymystä 1000-luvun alusta lähtien ja esitetään yhdeksän Karjalan palautusta tukevaa argumenttia ja palautuksen tapaa sekä yksi Karjalan autonomiseen asemaan perustuva ratkaisu.

(Kirjan takakansiteksti (doc-muodossa) ja pidempi esittely (pdf-muodossa))

Hinta:      * 20,00 € (+postikulut)
 


 

VTT Petri Minkkisen "Meksikon 1900-luku - Vallankumouksellisen maan politiikka, talous ja ulkopolitiikka" on ensimmäinen suomenkielinen Meksikon historiaan keskittyvä teos. Minkkinen on tehnyt Meksikoon liittyvää tutkimusta vuodesta 1991 lähtien ja hänen kirjansa perehdyttää lukijan maan keskeisiin poliittisiin, taloudellisiin ja ulkopoliittisiin tapahtumiin. (Kirjan takakansiteksti (doc-muodossa) ja pidempi esittely (pdf-muodossa))

Hinta:      * 29,00 € (+postikulut)
 


 

VTT Petri Minkkisen kirjassa "Suomen tila - Eriarvoisuutta, epädemokratiaa ja kuvitteellista tehokkuutta ilman edistystä" osoitetaan, että Suomen tila ei ole läheskään niin hyvä kuin usein annetaan ymmärtää.
   Suomalaiset voivat silti osallistua maan ja murrostilassa olevan maailman rakentamiseen myönteisemmällä tavalla. Tämä kuitenkin edellyttää suunnanmuutosta maassa harjoitetussa politiikassa. (Kirjan takakansiteksti (doc-muodossa) ja pidempi esittely (pdf-muodossa))

Hinta:      * 10,00 € (+postikulut) VTT Petri Minkkisen espanjankielisessä kirjassa "El fascismo integral globalizante" analysoidaan integraalifasismin ilmiötä ja poliittista ohjelmaa ja sen kevyttä ja vahvaa muotoa, jotka kytkeytyvät uusliberaaliin ja uusimperialistiseen poliittiseen ohjelmaan, ja jotka uhkaavat ihmislajia ja ihmiskuntaa.
  Tämä ilmiö tulee etenkin Yhdysvalloista ja myös Euroopan unionista mutta esiintyy myös riippuvaisissa muodoissaan esimerkiksi Meksikossa, Suomessa ja Israelissa. Lisäksi Minkkinen pohtii, että integraalifasismi voi olla, ei vain eurokeskeistä maailmaa vaan myös koko ihmiskuntaa koskeva ilmiö (Kirjan takakansiteksti (doc-muodossa) ja esite (pdf-muodossa))

 

Hinta:      * 10,00 € (+postikulut)

 


 

VTT Petri Minkkisen kirjassa "KAKTUS, Bush ja Pohjois-Amerikan tulevaisuus. Kriittinen avointen historiallisten kontekstien tutkimus ja muutoksellinen politiikka" luodaan uusi kriittisen tutkimuksen lähestymistapa ja tutkimusohjelma. Kirjassa analysoidaan muun muassa kapitalismin luonnetta, globalisaation prosessia ja käsitettä, Yhdysvaltain uusimperialistista politiikkaa, demokraattista regionalismia ja Pohjois-Amerikan tulevaisuutta. (Kirjan takakansiteksti (doc-muodossa) ja esite (pdf-muodossa))

Hinta:       * 12,00 € (+postikulut)
 

 


Tilaukset:

 

* KAKTUS-yhdistys, 041-5149022; kaktus@kaktusyhdistys.fi

* Opus Liberum, http://www.opusliberum.com

* Porvoon Kirjakeskus Oy, http://www.kirjakeskus.fi. Jos tilaatte kirjakeskuksesta, teidän tulee käyttää tilauslomaketta ja lähettää se osoitteeseen tilaukset@kirjakeskus.fi. Tilauslomakkeessa tarvittavat kirjojen EAN-koodit löydätte sivun yläosassa näkyvästä Yhteystiedot ja tilaukset -välilehdestä.

                                                       * Saatavissa myös hyvin varustetuista kirjakaupoista